1402/02/26

استفاده از Gate در تابع middleware

#لاراول #مسیردهی

هنگام تعریف مسیردهی در لاراول می‌توانیم از gateهای تعریف شده در میدلور App\Providers\AuthServiceProvider داخل تابع ()middleware استفاده کنیم.

کافی است از کلمه کلیدی :can استفاده کرده و پس از آن gateها را قرار داد.

به مثال زیر دقت کنید:

Route::put('/post/{post}', function (Post $post) {
    // The current user may update the post...
})->middleware('can:update,post');

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0