1402/02/12

نادیده گرفتن نرمال سازی مقادیر ورودی

#لاراول #مسیردهی

لاراول به صورت اتوماتیک همه ورودی‌های رشته‌ای درخواست را trim می کند و به آن نرمال سازی ورودی گفته می شود. بعضی مواقع شما نیاز به نرمال‌سازی ندارید. در چنین مواقعی می توانید با استفاده از متد skipWhen در میدلور TrimStrings با برگشت مقدار صحیح (True) در شرط داخل متد callback آن را نادیده بگیرید.

به مثال زیر دقت کنید :

public function boot()
{
     TrimStrings::skipWhen(function ($request) {
          return $request->is('admin/*);
     });
}

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0