1402/03/01

مسیردهی ساده با arrow function

#لاراول #مسیردهی

برای ساده کردن مسیردهی‌های تک مقداری، می‌توانیم از Arrow Function زبان برنامه‎‌نویسی PHP کمک بگیریم و به جای توابع بی‌نام استفاده کنیم. کافی است داخل مسیردهی از عبارت <= ()fn کمک بگیریم.

به مثال زیر دقت کنید:

// Instead of
Route::get('/example', function () {
    return َArticle::all();
});

// You can
Route::get('/example', fn () => Article::all());

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0