1402/02/28

ریدایرکت با توابع abort

#لاراول #توابع کمکی

در مجموعه توابع کمکی پرکاربرد ()abort لاراول که بین برنامه نویسان حرفه‌ای به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌توانیم به جای نمایش کدخطا کاربر را به یک مسیر دیگر ریدایرکت کنیم.

به نمونه کدهای زیر دقت کنید :

class ArticleController extends Controller
{
	public function premium_article_show(Article $article)
	{
		// ❌
		if (! auth()->user()->subscribed()) {
			return redirect()->to('/subscribe');
		}

		// ✅
		abort_unless(auth()->user()->subscribed(), 403);

		// ✅
		abort_unless(auth()->user()->subscribed(), redirect()->to('/subscribe'));
		
		// 😎
		abort(redirect()->to('/subscribe'));
		abort_if(! auth()->user()->subscribed(), redirect()->to('/subscribe'));
	}
}

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0