1402/02/15

پیش نمایش Mailables

#لاراول #ایمیل

اگر از Mailables برای ارسال ایمیل استفاده می‌کنید، می‌توانید نتیجه را بدون ارسال مستقیماً در مرورگر خود به صورت پیش‌نمایش ببینید. فقط کافی است یک Mailable را به عنوان نتیجه مسیر برگردانید.

به مثال زیر دقت کنید :

Route::get('/mailable', function () {
    $invoice = App\Invoice::find(1);
    return new App\Mail\InvoicePaid($invoice);
});

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0