1402/02/24

استفاده بهینه از تابع each

#لاراول #Eloquent #مجموعه

در کوئری‌های Eloquent خود می‌توانیم از تابع پیشرفته ()each<- استفاده کنیم. این تابع تمام مقادیر Eloquent را پیمایش کرده و در حقیقت یک دستور foreach درونی دارد. اما در استفاده از آن باید دقت کرد تا بعد از دستور ()get<- استفاده نشود.

اگر بعد از واکشی از پایگاه داده از این دستور استفاده کنید کارایی و سرعت آن به مراتب کاهش می‌یابد.

به مثال زیر دقت کنید :

// ✅
User::each(function(User $user){
    //process user
});

// ✅
User::where('role', 'guest')->each(function(User $user){
    //process user
});

// ❌
User::get()->each(function(User $user){
    //process user
});

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0