1402/03/03

رخدادهای بیشتر هنگام عضویت کاربر

#لاراول #احراز هویت

برای اینکه بتوانیم هنگام عضویت کاربر رخدادهای بیشتری را اجرا کنیم کافی است داخل فایل app/Providers/EventServiceProvider.php، کلاس‌های Listener بیشتری اضافه کنیم.

سپس داخل تابع ()handle کلاس‌های تعریف شده با شیء event->user$ آن‌ها را مدیریت کنیم.

به مثال زیر دقت کنید:

class EventServiceProvider extends ServiceProvider
{
  protected $listen = [
    Registered::class => [
      SendEmailVerificationNotification::class,

      // You can add any Listener class here
      // With handle() method inside of that class
    ],
  ];

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0