1402/03/14

لاگ گیری به همراه پارامتر

#لاراول #لاگ

ما می‌توانیم به همراه تابع ()Log::info و یا تابع کمکی ()info پارامترهایی را از وضعیت کنونی ارسال کنیم تا لاگ ثبت شده دارای دیتای داینامیک باشد.

به مثال زیر دقت کنید:

Log::info('User failed to login.', ['id' => $user->id]);

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0