1402/02/16

بارگیری سریع داده‌ها زمانی که مقدار int باشد

#لاراول #Eloquent

به جای استفاده از متد whereIn برای بارگیری محدوده وسیعی از داده‌ها زمانی که مقدار یک عدد صحیح است، از whereIntegerInRaw استفاده کنید، که سریعتر از whereIn است.

به مثال زیر دقت کنید :

// instead of using whereIn
Post::whereIn('id', range(1, 50))->get();

// use WhereIntegerInRaw method for faster loading
Post::whereIntegerInRaw('id', range(1, 50))->get();

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0