1402/02/16

چگونه دستور Artisan را از هرجایی فراخوانی کنیم؟

#لاراول #Artisan

هر دستور Artisan یا دستور شخصی‌سازی شده را می‌توانید نه تنها از ترمینال، بلکه از هر نقطه‌ای از کد خود با پارامترهای موردنظر اجرا کنید. از متد Artisan::call استفاده کنید.

به مثال زیر دقت کنید :

Route::get('/run-my-command', function () {
    $exitCode = Artisan::call('email:send', [
        'user' => 1, '--queue' => 'default'
    ]);

    //
});

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0