1402/02/10

متد has در Eloquent لاراول

#لاراول #Model #Eloquent

با استفاده از متد پرکاربرد has در Eloquent می توانید در روابط دو لایه عمیق تر را روی یک مدل بررسی کنید.

به مثال زیر دقت کنید :

// Author -> hasMany(Book::class);
// Book -> hasMany(Rating::class);
$authors = Author::has('books.ratings')->get();

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0