1402/02/15

آیا فایل view وجود دارد؟

#لاراول #Views

می توانید وجود یا عدم وجود view را قبل از اینکه در مرورگر لود شود چک کنید.

if (view()->exists('custom.page')) {
 // Load the view
}

همچنین می توانید آرایه ای از views را لود کنید که صرفا اولین موردی که وجود داشته باشد لود خواهد شد.

برای نمونه به کد زیر دقت کنید :

return view()->first(['custom.dashboard', 'dashboard'], $data);

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0