1402/03/05

روابط شرطی در لاراول

#لاراول #Model #روابط

اگر از یک رابطه در چندین جا با افزودن where استفاده می‌کنیم برای اینکه بعدا مدیریت این کدها راحت‌تر باشد می‌توانیم شرط‌های مورد نظر را در مدل داخل چند تابع متفاوت بنویسیم و روابط شرطی مختلفی را براساس نیاز بسازیم.

به مثال زیر دقت کنید:

app/Models/Article.php:

public function comments()
{
    return $this->hasMany(Comment::class);
}

public function approved_comments()
{
    return $this->hasMany(Comment::class)->where('approved', 1);
}

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0