1402/02/11

شمارش شرطی روابط در منابع API

#لاراول #API

می‌توانید به طور مشروط تعداد مقادیر یک رابطه را در پاسخ منبع خود با استفاده از روش whenCounted قرار دهید. با انجام این کار، اگر تعداد آن رابطه صفر باشد دیگر در منبع قرار نخواهد گرفت.

به مثال زیر دقت کنید :

public function toArray($request)
{
   return [
     'id' => $this->id,
     'name' => $this->name,
     'email' => $this->email,
     'posts_count' => $this->whenCounted('posts'),
     'created_at' => $this->created_at,
     'updated_at' => $this->updated_at,
   ];
}

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0