1402/02/25

تغییر نام ستون در Eloquent

#لاراول #Eloquent

در Eloquent برای تغییر نام ستون موردنظر قبل از واکشی داده از پایگاه داده، همانند کوئری خام SQL از عملگر as استفاده می‌کنیم.

به مثال زیر دقت کنید:

$users = DB::table('users')->select('name', 'email as user_email')->get();

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0