1402/02/19

وقتی نیاز نیست در API داده‌ای برگردد

#API #لاراول

اگر API Endpoint داشته باشید که پس از انجام عملیات، قرار نیست مقداری برگرداند و فقط می‌خواهید response نشان دهنده انجام موفقیت‌آمیز عملیات باشد بهتر است پاسخی با کد 204 برگردانید که داده‌ای داخل آن نباشد.

به مثال زیر دقت کنید :

public function reorder(Request $request)
{
    foreach ($request->input('rows', []) as $row) {
        Country::find($row['id'])->update(['position' => $row['position']]);
    }

    return response()->noContent();
}

علی مهدوی

علی مهدوی برنامه نویس ارشد وب

0